Geen .web-extensie voor 2021

De release van de .web-extensie heeft serieus wat voeten in de aarde. Dit heeft alles te maken met de manier waarop Verisign het beheer voor deze extensie verwierf.

Verisign, die onder andere ook .com en .net beheren, kreeg het beheer van .web in handen door zich te verstoppen achter een derde partij, namelijk Nu Dot Co, de beheerder van de .co-extensie. Andere geïnteresseerden om .web te gaan beheren, waren onder andere Donuts en Afilias (de beheerder van .info).

Aangezien .web gezien wordt als een mogelijk alternatief voor .com, wat dus serieuze concurrentie met zich zou meebrengen, zijn deze andere partijen niet echt opgezet met het feit dat Verisign ook het beheer van .web in handen zou krijgen. Als Verisign naast .com ook .web zou gaan beheren, kan Verisign zijn monopolie-positie nog verder uitbouwen.

Afilias heeft nu bij ICANN een klacht ingediend hieromtrent. Volgens hen heeft Nu Dot Co, de derde partij waar Verisign mee samenwerkte, de regels van het nieuwe gTLD programma gebroken. Ze hebben immers niet aan ICANN en aan de andere geïnteresseerden laten weten dat ze de rechten op de .web-extensie zouden overdragen aan Verisign, wat volgens Afilias wel had moeten gebeuren.

In de oorspronkelijke aanvraag van Nu Dot Co stond dat .web in competitie zou gaan met .com. Aangezien Nu Dot Co het beheer van .web nu aan Verisign overdraagt, wordt dit onmogelijk. Hierdoor berust de oorspronkelijke aanvraag van Nu Dot Co volgens Afilias op valse intenties. En als ICANN hiermee akkoord zou gaan, zou het zijn eigen nieuw gTLD beleid breken waarin staat dat dit objectiviteit, neutraliteit en eerlijkheid nastreeft.

In het verleden heeft zich echter reeds een gelijkaardige situatie voorgedaan voor de .blog-extensie. Toen verkreeg WordPress, degene die nu deze extensie beheren, de rechten op deze extensie door zich te verstoppen achter een onbekende firmanaam namelijk Automattic.

Enerzijds heeft Verisign zich dus verstopt achter Nu Dot Co om het beheer van .web in handen te kregen. Anderzijds helpt het ook niet dat Verisign de ‘standaard’ procedure aan zijn laars gelapt heeft.

De standaard procedure is normaal als volgt: Als er meerdere partijen interesse tonen om het beheer van een nieuwe extensie in handen te krijgen, dan schrijft het beleid van ICANN voor dat deze partijen onderling tot een overeenkomst dienen te komen. Dit kan ondermeer doordat partij A partij B uitkoopt of door een veiling te houden via een onafhankelijke partij. Het bedrag dat de winnaar op tafel legt bij zo’n veiling, wordt dan meestal verdeeld onder de verliezers.

Als de veiling voor .web op deze manier verlopen was, zou er dus 135 miljoen Amerikaanse dollar verdeeld geweest zijn onder Afilias, Donuts en nog enkele andere partijen die de rechten op .web wilden verwerven. Zo houden de verliezers er dus ook nog iets aan over.

Verisign was er echter van overtuigd dat zij deze veiling zouden winnen en zij wilden niet dat het geld naar hun concurrenten zou gaan. Daarom heeft Verisign geweigerd mee te gaan in dergelijke ‘standaard’ veiling. Door hun halsstarrige houding is de veiling uitgedraaid op een ‘ICANN auction of last resort’. Op deze manier gaat het geld van de winnaar naar een rekening van ICANN en wordt het dus niet verdeeld onder de verliezers.

Dit verhaal is dus nog lang niet ten einde. Door deze klacht die Afilias nu heeft ingediend en die ICANN dient te behandelen, zullen we de .web-extensie zeker al niet voor 2021 moeten verwachten.

Posted under Uncategorized

This post was written by lieve on December 20, 2018

Comments are closed.

More Blog Post