Registraties onder .boats veel eenvoudiger nu

Tot voor kort diende je aan allerlei voorwaaden te voldoen indien je een .boats naam wenste te registreren. De .boats-registry is nu op deze beslissing teruggekomen. De registry heeft de oorspronkelijke voorwaarden waaraan je diende te voldoen geschrapt. Vanaf heden is het nu dus voor iedereen mogelijk om een naam onder de .boats-extensie te registreren.

Posted under Uncategorized

This post was written by lieve on March 8, 2018

Comments are closed.

More Blog Post