.cd registry is een stuurloos spookschip

Zonder dat iemand het opmerkte, is de .cd registry recent een stuurloos spookschip geworden. Gedurende vele jaren werd de registry gerund door 1 persoon die afkomstig is van Congo maar die nu te werk gesteld is aan een Zuid-Afrikaanse universiteit. Volgens contacten met de Congolese regering wilden zij het beheer van de .cd domeinnaam space terug onderbrengen in Congo waardoor de Zuid-Afrikaanse administrator het schip verliet vooraleer er een degelijke overname geregeld kon worden.

Niemand lijkt te weten wanneer precies de registry administrator de deur achter zich dicht trok omdat de software wel gewoon zijn werk bleef doen. In de loop van augustus werkte de link tussen de registry software en de nameservers echter niet meer.  Aangezien er niemand aanwezig was om deze verbinding te herstellen, was het nog steeds mogelijk om administratief gezien nieuwe domeinnamen te registreren, maar nieuwe registraties zouden technisch nooit actief worden. De nameserver-informatie is sinds een bepaald moment in augustus niet meer gewijzigd maar alle info die zich voordien reeds in de .cd zonefile bevond, blijft wel actief.

Momenteel is het bijzonder onduidelijk wat de toekomst zal brengen voor .cd domeinnamen. Als de vorige administrator niet terug boven water komt, zal het voor gelijk welke opvolger bijzonder moeilijk worden om een accuraat overzicht te verkrijgen van de huidige .cd domeinnamen waardoor het ook zo goed als onmogelijk wordt deze te importeren in gelijk welke nieuwe registratie-omgeving.

Posted under Uncategorized

This post was written by lieve on September 29, 2017

Comments are closed.

More Blog Post