NIC.uy biedt vanaf nu IDN aan op .uy

logo-UYVanaf 14 juni 2016 kan je voor je .uy naam opteren om IDN tekens in je .uy naam te implementeren. Zij voegen de Spaanse IDN-tekens toe aan de toegelaten tekens, deze zijn á, é, í, ó, ú, ü en ñ.

Deze aanpassing gebeurt echter in stappen, tussen 14 juni 2016 en 18 september 2106 krijgen enkel de eigenaars van een overeenstemmende .uy domeinnaam de kans deze internationale tekens toe te voegen aan hun nieuwe domeinnaam.

Op 19 september aanstaande kunnen dan andere nieuwe domeinnamen aangevraagd worden met deze Spaanse tekens.

Momenteel is het enkel mogelijk om deze tekens toe te voegen aan je tweede level domeinnaam, voor de derde level domeinnamen (.net.uy, .org.uy en .com.uy) is dit echter nog niet mogelijk op dit moment.

Vermoedelijk zal deze aanpassing ook snel toegevoegd worden aan de derde level domeinnamen, echter is hierover nog geen nieuws.

 

Posted under Uncategorized

This post was written by Vanessa De Loose on June 16, 2016

Comments are closed.

More Blog Post