Niemand zag deze verschrikkelijke ICANN-regel aankomen

171px-ICANN.svg_

Vorig jaar in september kondigde ICANN nieuwe regels aan die toegepast dienen te worden op het aanpassen van de eigenaarsgegevens van een gTLD domeinnaam. Deze regel omvat alle nieuwe gTLD’s, maar ook .com, .net, .org, … Voorheen waren er geen regels aangaande het aanpassen van deze gegevens. Echter is de nieuwe ICANN Transfer Policy strenger dan wat de meeste andere registries vragen. Deze nieuwe procedures zouden van start gaan begin augustus 2016. Na feedback van een gespecialiseerd team veranderde ICANN enkele bewoordingen en verwijderden ze een duidelijke fout in hun procedure. Hierdoor werd de nieuwe procedure uitgesteld tot december 2016, helaas werd de oorspronkelijk voorgestelde procedure niet gewijzigd.

Wens je de gegevens van je domeinnaam te wijzigen, doe het dan nu. Kijk zeker de juistheid van je emailadres na! Voor aanpassingen in de toekomst zullen de meeste registrars ervoor kiezen om de vereiste bevestiging via mail te laten verlopen. Indien je emailadres niet meer werkt, zal je afhangen van de bereidheid van je registrar om een alternatieve procedure hiervoor te voorzien.

De bevestiging dient te gebeuren via een veilig mechanisme, waardoor alternatieve procedures schaars, tijdrovend en duur zijn. Onderdeel van de procedure is een code verzenden naar de eigenaar (misschien zelfs via de gewone post indien het emailadres niet meer werkt) die aan de registrar ter bevestiging bezorgd dient te worden. Het is makkelijk aan te namen dat de meeste registrars die gefocust zijn op hun lage prijzen enkel de makkelijkste en goedkoopste procedure zullen aanbieden. Zeker als je weet dat de meeste aanpassingen aan het emailadres van de eigenaar gebeuren tijdens het voorbereidende proces van een wegverhuizing, zal je niet te veel moeite mogen verwachten van deze goedkope registrars.

Indien je erover denkt je domeinnaam te verhuizen naar een andere registrar, begin hier dan tijdig aan, enkele maanden vooraf is zeker geen overbodige luxe. De nieuwe regels impliceren immers ook dat een domeinnaam niet wegverhuisd mag worden binnen de 60 dagen na een aanpassing van het emailadres van de eigenaar van de domeinnaam. Deze procedure gaat echter in tegen de huidige, bestaande regelgeving. Bepaalde grote registrars, zoals GoDaddy, dwingen dit momenteel reeds af bij hun klanten, wat resulteerde in veel protest.

Om de ene of andere reden is er echter amper reactie gekomen van de registrars en eigenaars op deze nieuwe transfer procedure. Het lijkt erop dat deze wijziging onder de radar gebleven is. De meeste eigenaars zullen deze nieuwe procedure echter ontdekken op het moment dat zij hun domeinnaam wensen te verhuizen en dat dit onmogelijk blijkt door de nieuwe regelgeving.

 

Posted under Uncategorized

This post was written by Vanessa De Loose on June 8, 2016

Comments are closed.

More Blog Post