Directe registraties onder .au binnenkort mogelijk

128px-Kangaroo_Sign_at_Stuart_HighwayMomenteel is het enkel mogelijk om Australische domeinnamen te registreren op het zogenaamde 3de level. Dat geeft dan registraties die eindigen op bijvoorbeeld .com.au, .net.au of .id.au. De Australische registry heeft nu officieel bekend gemaakt dat ze ook directe registraties onder .au binnenkort toe zullen staan. Nog niet zo lang geleden heeft ook Engeland de “.co” uit “.co.uk” geschrapt en enkele anderen landen zoals Botswana en Nieuw-Zeeland deden hetzelfde. Die laatste hebben trouwens, net als Australië een geschiedenis die gelinkt is aan Engeland.

Voorafgaand aan de beslissing om directe .au registraties mogelijk te maken, had de .au-registry een enquête gehouden onder eigenaars van .com.au domain namen. Daar gaf meer dan 60% aan om waarschijnlijk een naam direct onder .au te registreren als dat mogelijk zou worden.

The registry heeft nog niet beslist hoe de lancering van .au juist uitgevoerd zal worden, evenmin als wie in aanmerking zal komen voor zo’n .au-registratie. Maar er wordt wel van uit gegaan dat de regels voor .au minstens even streng zullen zijn als de huidige voorwaarden voor een .com.au-naam.

Posted under Uncategorized

This post was written by admin on April 20, 2016

Comments are closed.

More Blog Post