Niet alle .cam-aanvragen zijn hetzelfde (sommige lijken meer op .com dan anderen)

screen-shot-2013-08-20-at-171757We berichtten eerder al over het feit dat .car en .cars niet te sterk gelijkend bevonden werden terwijl .pet en .pets wel te gelijkend waren. Nu duikt er een andere vreemde beslissing op in dit rijtje. Eén aanvraag voor .cam werd te gelijkend bevonden met de bestaande extensie .com. Op zich is hier niets vreemd aan aangezien beide extensies er inderdaad bijna hetzelfde uitzien en ook bijna hetzelfde klinken. En hun doelgroepen zullen hierdoor waarschijnlijk overlappen. Het vreemde is echter dat er 3 aanvragen werden ingediend voor .cam en de 2 andere aanvragen werden niet te gelijkend bevonden met .com.

Of .com en .cam te sterk gelijkend zijn of niet is inderdaad voer voor discussie. Het is echter wel duidelijk dat .cam en .cam exact hetzelfde zijn. Bovendien wilden de 3 partijen die een aanvraag hadden ingediend voor .cam deze extensie allemaal op dezelfde manier gebruiken. Dus de plotse verwarring die er nu ontstaat, kan niet gelegen hebben aan het gebruik van deze nieuwe extensie.

ICANN heeft het nemen van dergelijke beslissingen (over de gelijkheid van bepaalde extensies) uitbesteed aan verschillende gespecialiseerde partijen.  En de laatste aanvraag voor .cam is door een andere partij behandeld dan de eerste 2 aanvragen. Aangezien de regels die ICANN heeft opgesteld voor deze gelijkheid tussen extensies nogal vaag zijn, hangt de uiteindelijke beslissing van de rechter die de zaak in handen krijgt en minder van de vooropgestelde regels. Demand Media, de aanvrager wiens .cam aanvraag werd afgekeurd, eist nu dat de regels voor de gelijkheid tussen extensies herbekeken worden.

Posted under Uncategorized

This post was written by lieve on August 27, 2013

Comments are closed.

More Blog Post