Een domeinnaam moet tenminste één ‘dot’ bevatten

Google

De kogel is door de kerk: ICANN zal nieuwe gTLDs niet de mogelijkheid geven om als ‘dotloze’ domeinnamen door het leven te gaan. Google had een aanvraag ingediend om .search te mogen gebruiken als “dotless domain name”, wat inhield dat je in je adresbalk “search” zou kunnen intypen zonder iets ervoor en dat je vervolgens terecht zou komen op je favoriete zoekmachine (waarbij Google uiteraard als standaard zou worden ingesteld). Google zal deze mogelijkheid echter niet kunnen aanbieden aangezien ICANN denkt dat dit veiligheidsproblemen kan opleveren. Noch .search, noch enige andere nieuwe gTLD zal de mogelijkheid krijgen om hun extensie zodanig in te stellen dat ze kan gebruikt worden zonder dat ze voorafgegaan wordt door een subdomein. Dus e-mails versturen naar iemand@mail zal ook niet mogelijk zijn.

Bepaalde landextensies zijn echter wel zo ingesteld dat je ernaartoe kan surfen zonder dat ze voorafgegaan moeten worden door een subdomein. Aangezien ICANN amper controle heeft over hoe dergelijke landextensies werken, zullen zij op die manier kunnen blijven functioneren. De meeste landextensies die van deze optie gebruik maken, zijn echter niet zo gekend en leiden je rechtstreeks naar de website van de registry (like http://dk or http://sh) of verwijzen naar een webserver die niet antwoordt of een foutmelding geeft.

Posted under Uncategorized

This post was written by lieve on August 20, 2013

Comments are closed.

More Blog Post