.car en .cars niet te gelijkend, .pet en .pets wel te gelijkend?!

Meer dan 1.000 aanvragen voor nieuwe gTLDs leidden ertoe dat vele personen die een aanvraag indienden gewoonweg dezelfde extensie aanvroegen of dat er aanvragen werden ingediend voor extensies die heel erg op elkaar leken. Zoals we reeds eerder berichtten, checkte ICANN reeds alle aanvragen om na te gaan welke zij te gelijkend vonden. Dit leidde tot de verrassende conclusie dat slechts 4 extensies te gelijkend waren om verwarring te veroorzaken. Hierbij hielden ze duidelijk enkel rekening met extensies die visueel te gelijkend waren (alsof ze enkel bezorgd waren over welke extensies verwarring konden veroorzaken voor slechtziende mensen) aangezien enkel hotels vs hoteis en unicorn vs unicom weerhielden.

Personen die een aanvraag hadden ingediend, kregen echter ook de kans om zelf een procedure op te starten indien ze vonden dat een andere aanvraag te sterk op hun aanvraag leek. Een persoon die een aanvraag had ingediend voor .hotel startte een dergelijke procedure op voor .hotels, een persoon die een aanvraag had ingediend voor .car startte dezelfde procedure op voor iemand die een aanvraag indiende voor .cars. Bij beide procedures werd echter beslist dat de extensies niet te hard op elkaar leken om verwarring te veroorzaken. Tegen deze beslissing is fel geprotesteerd. Er is inderdaad een duidelijk visueel verschil tussen deze extensies. Als je .hotel naast .hotels zit en vraagt of het dezelfde extensies zijn, zal het voor iedereen duidelijk zijn dat die niet zo is aangezien de ene extensie een extra ‘s’ bevat. Dit in tegenstelling tot .hotels en .hoteis waar, afhankelijk van het lettertype de letter ‘i’ heel sterk kan lijken op de letter ‘l’.

Deze beslissing houdt echter geen rekening met de verwarring die kan ontstaan als je beide extensies niet vlak naast elkaar zet. Beiden zouden zeker niet slagen voor de beroemde “shouted across a crowded bar”-test. Als iemand jou in een bar of via de telefoon zou vertellen om naar “www.paris.hotels” te surfen, bestaat er een grote kans dat je uiteindelijk terecht komt op “www.paris.hotel”. Hotel en hotels klinken bijna hetzelfde en je geheugen zorgt voor nog een beetje extra verwarring.

En vreemd genoeg werd hier wel rekening mee gehouden toen er werd nagegaan of .pet en .pets niet te gelijkend waren. Google (die een aanvraag indienden voor .pet) startte een procedure op om na te gaan of .pet en .pets niet te hard op elkaar leken en er werd inderdaad geconcludeerd dat ze hetzelfde klinken en bijna exact hetzelfde betekenen. .pet en .pets zijn dus te gelijkend terwijl .car en .cars en .hotel en .hotels niet gelijkend bevonden werden.

We kunnen er nu enkel maar van uit gaan dat deze beslissing extra vertraging zal veroorzaken voor een aantal extensies aangezien bepaalde uitspraken nu zeker zullen aangevochten worden.

Posted under Uncategorized

This post was written by lieve on August 20, 2013

Comments are closed.

More Blog Post