Nieuwe gTLD’s: een concrete datum?

Fadi Chehade, ICANN’s CEO, heeft bekend gemaakt dat op 23 april 2013 de eerste nieuwe gTLD’s goedgekeurd zullen worden. Na maanden wachten, is er dus nu een eerste concrete datum aangaande deze nieuwe extensies.

‘We hebben de afgelopen weken veel vorderingen gemaakt aangaande de nieuwe gTLD’s en dit heeft ertoe geleid dat we op 23 april 2013 de eerste nieuwe extensies zullen goedkeuren,’ aldus Chehade. Hij voegde er echter ook onmiddellijk aan toe dat er wel nog steeds onvoorziene omstandigheden kunnen opduiken waardoor deze datum nog iets kan wijzigen. ‘Maar we spreken dan over een wijziging van hooguit enkele dagen of weken, zeker geen maanden,’ aldus Chehade.

Dit nieuws kwam voor de meeste mensen in de Internet-industrie als een grote verrassing daar ICANN de neiging leek te hebben de release van de nieuwe gTLD’s telkens opnieuw uit te stellen. Met een eerste goedkeuring van extensies op 23 april 2013 geeft ICANN zichzelf nu echter een krappe deadline. Bovendien zullen de bevindingen van het ‘String Similarity Panel’ pas op 1 maart 2013 bekend gemaakt worden. Zij gingen na welke gTLD’s al dan niet in aanmerking kwamen voor goedkeuring door naar de gelijkheid tussen de verschillende aanvragen te kijken. Er mag immers geen verwarring ontstaan tussen de verschillende extensies onderling evenals met de reeds bestaande ccTLD’s. Deze bevindingen worden dus op 1 maart gepubliceerd.

Eerder had ICANN echter al aangekondigd dat het maar tot en met 13 maart 2013 mogelijk zou zijn een klacht in te dienen voor bepaalde extensies die werden aangevraagd of geschrapt. Dit betekent dus dat personen die niet akkoord gaan met de bevindingen van het String Similarity Panel maar enkele werkdagen de tijd hebben om hier een protest over te formuleren naar ICANN toe.

Het wordt dus afwachten hoeveel protest er nog zal komen tegen de bevindingen van het panel en in welke mate ICANN hiermee rekening zal houden om te concluderen hoe definitief de datum van 23 april 2013 zal zijn.

Posted under Uncategorized

This post was written by lieve on February 18, 2013

Comments are closed.

More Blog Post

Next Post: