Nieuwe gTLD’s, nieuwe problemen

Momenteel is ICANN bezig met de evaluatie van alle aanvragen die ingediend werden voor het beheer van een nieuwe gTLD. Hoewel nog geen enkele aanvraag goedgekeurd is, duiken er toch al enkele problemen op. Er rijzen immers kritische vragen over de ingediende aanvragen.

De eerste vraag die de kop opsteekt, heeft te maken met de gelijkenis tussen verschillende extensies. Zo stelde ICANN in zijn voorwaarden voor het aanvragen van een nieuwe gTLD expliciet dat dergelijke extensie geen verwarring mocht veroorzaken met een reeds bestaande extensie en dat er ook geen verwarring mocht ontstaan tussen aangevraagde nieuwe gTLD’s onderling. Zo kan er bijvoorbeeld geen aanvraag ingediend worden voor .job, daar .jobs reeds bestond en was iedereen het erover eens dat .car en .cars niet beiden goedgekeurd zouden worden als er voor beiden een aanvraag werd ingediend.

De discussie die nu gevoerd wordt, is wanneer extensies op elkaar lijken. Is dit enkel zo wanneer ze in schrijfwijze slechts één letter verschillen zoals .job en .jobs, .car en .cars, .fun en .fund en .inc, .ing en .ink? Of dient er ook gekeken te worden naar de eigenlijke betekenis van de extensie? Zo zou je kunnen stellen dat .auto en .car, waarvoor beiden een aanvraag werd ingediend, verwarring kunnen zaaien, evenals de aanvragen voor .shop en .store. Dit is dus een eerste zaak die ICANN verder moet uitklaren

De tweede vraag die zich stelt, heeft te maken met het karakter van dergelijke nieuwe extensies, zijn het open of gesloten extensies? Een open extensie is een extensie waaronder derde partijen een domeinnaam zullen kunnen registreren. Een voorbeeld hiervan is .vlaanderen. Misschien worden er nog bepaalde voorwaarden gekoppeld aan registraties onder deze extensie maar het is wel de bedoeling dat derde partijen namen onder deze extensie kunnen registreren. Een gesloten extensie is een extensie waarvan de eigenaar van de nieuwe gTLD, namelijk degene die de aanvraag indiende bij ICANN, de enige is die namen onder deze extensie kan gebruiken. Voorbeelden van dergelijke gesloten extensies zijn .nike, .overheidnl en .canon.

Het probleem dat zich nu stelt, is dat er geen exacte regels bestaan voor wanneer een extensie als een gesloten extensie beheerd mag worden. En dat is nu problematisch voor algemene woorden waarvoor aanvragen zijn ingediend. Voorbeelden hiervan zijn ondermeer .blog, .music en .cloud. Dient iedereen de mogelijkheid te hebben om onder deze extensies namen te registreren of mag de eigenaar van de naam de enige zijn die namen onder deze nieuwe extensie registreert? En als dat gesloten extensies zijn, leidt dit dan niet tot oneerlijke concurrentie? Zo is Amazon één van de partijen die een aanvraag ingediend hebben voor .cloud. Amazon is één van de meest gekende aanbieders van cloud-diensten wereldwijd. Is het dan eerlijk dat zij de enigen zouden zijn die nu namen onder deze extensie mogen registreren?

Daarom vraagt ICANN nu de hulp van het publiek om duidelijke regels op te stellen over wanneer een extensie open of gesloten is. Indien u hieromtrent aan ICANN uw mening wil geven, kan dat via volgende link: http://www.icann.org/en/news/public-comment/closed-generic-05feb13-en.htm

Posted under Uncategorized

This post was written by lieve on February 6, 2013

Comments are closed.

More Blog Post