Nominet beraadt zich over .uk

Momenteel houdt Nominet (.uk-registry) een rondvraag onder zijn registrars om na te gaan hoeveel interesse er bestaat voor de implementatie van het .uk-domein. Nominet beheert de registraties onder het .co.uk, .org.uk en .net.uk domein maar nu overwegen ze dus om registraties onder het .uk-domein zelf mogelijk te maken.

De rondvraag die de registry momenteel houdt onder zijn registrars loopt nog tot en met 7 januari 2013. Er wordt ondermeer gepolst of de registrars ermee akkoord gaan dat er voor de registratie van een .uk-domein local presence vereist zal zijn, of DNSSEC een verplichting of een optie wordt bij de registratie onder deze extensie en hoe de registry moet omgaan met malware.

Verder checkt de registry ook hoe ze de release van dit domein best kunnen laten verlopen. Zo stellen ze de vraag of de registrars akkoord gaan met een sunrise en landrush of dat ze beter onmiddellijk het first come, first serve principe hanteren. Belangrijk om weten is ook dat personen die reeds een naam onder het .co.uk, .org.uk of .net.uk domein hebben, deze gewoon kunnen behouden en niet verplicht zullen worden om deze naam rechtstreeks onder .uk te registreren.

Na 7 januari zal de registry al deze antwoorden dan onder de loep nemen en op basis hiervan een verder beleid voor het .uk-domein uitwerken. Momenteel ziet het er naar uit dat registraties onder .uk sowieso wel mogelijk zullen worden maar dat er aan een .uk-registratie strengere voorwaarden gekoppeld zullen worden dan aan een huidige .co.uk-registratie.

Posted under Uncategorized

This post was written by lieve on October 3, 2012

Comments are closed.

More Blog Post