Anti-gokwet staat eenvoudige landrush (alweer) in de weg

Wanneer er een nieuwe TLD gelanceerd wordt en er mogelijk verscheidene aanvragen ingediend zullen worden voor dezelfde naam, duikt altijd weer de vraag op hoe er beslist zal worden aan wie de domeinnaam zal worden toegekend en wie er buiten de prijzen valt. De meeste personen in de domeinnaam-registratie business hebben het liefst dat dergelijke ‘landrush’ ofwel via een veiling verloopt of, wanneer dat niet mogelijk is, dat de beslissing genomen wordt op basis een loterij. Deze laatste optie wordt echter amper toegepast aangezien advocaten hier vaak een stokje voor steken.

Via een loterij laten bepalen wie welke domeinnaam krijgt, kan gezien worden als gokken en dat is op vele plaatsen wettelijk verboden. Daarom hebben registries getracht iets te bedenken dat dicht aanleunt bij toeval maar wat door de wet niet als gokken beschouwd wordt. Dit wordt ‘first come, first served’ genoemd. Als je echter rekening houdt met factoren zoals netwerkvertraging en het feit dat het tijdsverschil tussen verschillende aanvragen vaak maar enkele milliseconden bedraagt, dan is dit principe even hard op toeval gebaseerd als een spelletje roulette. Je kan op het balletje blazen in de hoop dat het op een bepaald nummer terecht komt maar veel invloed kan je er niet op uitoefenen.

De lancering van de nieuwe gTLD’s wordt nu ook geconfronteerd met deze wetten. Aangezien ICANN zich aan de Californische wet dient te houden, is hen ook niet toegestaan ook maar iets te organiseren dat beschouwd zou kunnen worden als gokken bij het toekennen van deze nieuwe gTLD’s. Dus als er meerdere aanvragen worden ingediend voor dezelfde TLD, welke aanvraag krijgt dan voorrang? ICANN heeft hiervoor nu een oplossing uitgewerkt, genaamd ‘Time Target Variance’. Het concept zou niet misstaan in een spelprogramma voor kinderen, enkel de quizmaster ontbreekt nog. Het komt erop neer dat de persoon die de aanvraag indient een tijdstip in de toekomst moet kiezen. Op dat gekozen tijdstip dient hij op een knop te duwen (we veronderstellen dat het hier over een virtuele knop op de ICANN website gaat). De winnaar en dus de persoon aan wie de gTLD zal worden toegekend is de persoon met de beste tijd (het minste verschil tussen het moment dat er op de knop geklikt wordt en het eerder gekozen tijdstip).

Personen die een aanvraag voor een gTLD hebben ingediend, werken ondertussen al aan een systeem om het ‘klikken op de knop’ zo accuraat mogelijk te maken en trachten eveneens hun servers zo dicht mogelijk bij deze van ICANN te plaatsen ten einde netwerkvertragingen te minimaliseren.

Posted under Uncategorized

This post was written by lieve on March 13, 2012

Comments are closed.

More Blog Post