.xxx stelt sunrise-veiling uit

ICM (de .xxx-registry) heeft aangekondigd de veiling voor sunrise-applicaties uit te stellen tot en met december. De reden hiervoor is dat er tijdens de sunrise-periode ongeveer 80.000 aanvragen werden ingediend en de registry heeft nu extra tijd nodig om deze te verwerken.

Tijdens de sunrise-periode voor .xxx, die liep van 7 september tot en met 28 oktober, konden leden van de Sponsored Community hun merknaam of domeinnaam onder .xxx registreren en konden houders van een geregistreerde merknaam die niets te maken hadden met de Sponsored Community deze laten blokkeren onder .xxx. Namen waarvoor door verschillende personen een geldige aanvraag werd ingediend, zouden na de sunrise tijdens een veiling per opbod verkocht worden. Deze veiling zou normaal kort na de sunrise van start gegaan zijn.

ICM stelt deze veiling nu uit tot begin december. Dit is de tijd die ze nog schatten nodig te hebben om alle aanvragen te verwerken. Tijdens deze 6 weken durende sunrise ontving de registry ongeveer 80.000 aanvragen. Ongeveer de helft van deze aanvragen gebeurde echter tijdens de laatste week van de sunrise. Hierdoor heeft de registry nu meer tijd nodig om alles na te kijken.

Het verdere verloop van de release van deze extensie wijzigt echter niet. Op 8 november gaat de landrush van start. Deze zal lopen tot en met 25 november. Tijdens deze periode kunnen leden van de Sponsored Community een aanvraag indienen om gelijk welke naam onder het .xxx-domein te registreren. Namen waarvoor meerdere aanvragen worden ingediend, zullen eveneens tijdens een veiling na de landrush verkocht worden aan de hoogste bieder. De veiling voor landrush namen zal normaal op 12 december van start gaan.

Op 6 december start de zogenaamde ‘go-live’ voor het .xxx-domein. Vanaf dan kan iedereen die dit wenst een naam onder deze extensie registreren of laten blokkeren. De aanvragen zullen vanaf dan ook behandeld worden volgens het first come, first served principe.

Posted under Uncategorized

This post was written by lieve on November 3, 2011

Comments are closed.

More Blog Post