Verisign vraagt ICANN ‘Anti-abuse policy’ goed te keuren

Verisign, de registry die verantwoordelijk is voor het beheer van .com, .net en .name-namen heeft ICANN gevraagd een ‘Anti Abuse Domain Use Policy’ goed te keuren. Op die manier wil Verisign de mogelijkheid krijgen in te grijpen als ze merken dat .com, .net of .name-domeinnamen te kwader trouw gebruikt worden.

Dankzij dit nieuwe beleid zou Verisign kunnen nagaan of een .com, .net of .name-naam gebruik maakt van malware. Malware houdt in dat men probeert een bepaalde software op je computer te installeren eens je naar een bepaalde website surft. Deze software kan later onder andere gebruikt worden om spam te versturen. Als een website van dergelijke software gebruik blijkt te maken, dan kan Verisign de registratie of transfer van dergelijke naam weigeren. Verder kunnen ze de naam dan ook locken of verwijderen. Op die manier zouden ze de veiligheid van de DNS beter kunnen garanderen, zich beter tegen malware kunnen beschermen en mogelijke gerechtelijke vonnissen beter naleven.

De vraag is natuurlijk of door deze nieuwe procedure bepaalde namen niet ten onrechte verwijderd of geblokkeerd zullen worden. Het kan immers best gebeuren dat iemand malware op uw website plaatst zonder dat u hiervan op de hoogte bent. Als Verisign dan malware op uw website aantreft, wordt uw naam door hen geconfisqueerd zonder dat u zelfs maar wist dat u iets verkeerd deed. Verisign voorziet echter wel een klachtenprocedure om namen die ten onrechte verwijderd of geblokkeerd worden opnieuw te activeren.

Posted under Uncategorized

This post was written by lieve on October 12, 2011

Comments are closed.

More Blog Post