Eerste .xxx website live

Vandaag is de eerste .xxx-website live gegaan. casting.xxx is de eerste porno-website die gebruik maakt van deze nieuwe extensie.

Hoewel de sunrise voor het .xxx domein pas op 7 september 2011 van start gaat, is nu toch reeds de eerste website onder deze nieuwe extensie live gegaan. Casting.xxx werd geregistreerd op naam van Really Useful Ltd, één van de grondleggers van de .xxx-extensie. Dit bedrijf heeft er mee voor gelobbyd dat ICANN de .xxx-extensie uiteindelijk goedkeurde. Naast Really Useful Ltd, zijn er nog een 30tal andere bedrijven die mee gelobbyd hebben. Ook zij zullen binnenkort een eigen .xxx-website kunnen lanceren. Deze eerste website is ook hoofdzakelijk bedoeld om meer interesse op te wekken voor de .xxx-extensie.

De sunrise voor het .xxx domein zal op 7 september 2011 van start gaan en loopt tot en met 28 oktober 2011. De sunrise wordt opgedeeld in sunrise A en B die parallel zullen lopen:

– Sunrise A: Om tijdens sunrise A een naam te kunnen registreren, dien je aan volgende voorwaarden te voldoen:

  • Je bent lid van de Sponsored Community EN
  • Je hebt een geregistreerde merknaam OF
  • Je hebt een domeinnaam onder een andere extensie waarvan de registratie voltooid was voor februari 2010

Onder de Sponsored Community worden alle personen verstaan die nu reeds een pornografische website beheren. Indien je aan deze voorwaarden voldoet, kan je je merknaam of domeinnaam onder de .xxx-extensie registreren. Indien er meerdere aanvragen zouden binnenkomen voor dezelfde naam zal de naam na de sunrise tijdens een veiling verkocht worden. Enkel personen die een geldige aanvraag indienden, kunnen deelnemen aan deze veiling.

– Sunrise B: Volgende personen kunnen tijdens sunrise B een aanvraag indienen voor een .xxx-naam:

  • Je bent geen lid van de Sponsored Community
  • Je bent de eigenaar van een geregistreerde merknaam

Indien er zowel door een lid van de Sponsored Community als door een niet lid van de Sponsored Community een aanvraag voor dezelfde naam wordt ingediend, zal het lid van Sponsored Community voorrang krijgen. Hij/zij zal echter wel op de hoogte gebracht worden dat er ook een niet lid deze naam wenste te laten blokkeren.

De sunrise wordt gevolgd door een landrush en nog later de ‘general availability’.

Posted under Uncategorized

This post was written by lieve on August 3, 2011

Comments are closed.

More Blog Post

Previose Post: