Norid overweegt quota op te trekken

Norid (.no-registry) overweegt zijn quota deze herfst op te trekken. Door de huidige quota kunnen Noorse bedrijven maximum 20 namen per bedrijf registreren. Er klinkt echter steeds luider protest dat 20 namen per bedrijf niet voldoende is.

Domeinnamen onder de .no-extensie kunnen momenteel enkel geregistreerd worden door Noorse bedrijven met een maximum van 20 namen per bedrijf. Verschillende Noorse firma’s hebben echter al aangegeven problemen te hebben met deze quota. Indien deze bedrijven een product of merk wensen te promoten via een bepaalde domeinnaam dan vormt deze quota een hindernis.

Norid heeft al aangegeven naar een oplossing te zoeken. ‘We hanteren deze quota nu om er zeker van te zijn dat niet alle goede domeinnamen worden ingenomen door een selecte groep van registranten,’ aldus Norid. ‘Anderzijds zijn we er ons echter wel van bewust dat deze quota een probleem kan vormen voor bedrijven die meer dan 20 namen nodig hebben om hun product of merk op legitieme wijze te promoten of te beschermen,’ voegt de registry er aan toe.

Daarom bekijkt de registry nu of het mogelijk zou zijn de quota deze herfst op te trekken. Het optrekken van de quota vergroot natuurlijk ook de kans dat cybersquatters en domeinpiraten gemakkelijker hun slag zullen slaan. Daarom kijkt de registry ook na hoe ze de klachtenprocedure kunnen versterken.

Posted under Uncategorized

This post was written by lieve on July 18, 2011

Comments are closed.

More Blog Post