Registry verhoogt prijs .com en .net nogmaals

Op 15 januari 2012 zal Verisign, de registry die verantwoordelijk is voor het beheer van de .com en .net extensie nogmaals een prijsstijging doorvoeren. De laatste stijging dateert van juli 2010.

In 2006 werd er een overeenkomst afgesloten tussen Verisign (.com en .net registry) en ICANN, de overkoepelende organisatie voor alle generische extensies. Deze overeenkomst is geldig tot en met 2012 en geeft Verisign de toestemming de prijs voor .com gedurende 6 jaar 4 keer te verhogen met een maximum van 7% per keer. Met deze laatste prijsstijging blijkt dat Verisign gretig gebruik gemaakt heeft van deze overeenkomst. De prijs van het .com-domein is de afgelopen 6 jaar inderdaad 4 keer met 7% gestegen.

In 2011 sloot Verisign ook een nieuwe overeenkomst af met ICANN voor het .net-domein. Deze overeenkomst is geldig tot en met 2017 en geeft Verisign het recht de prijs voor het .net-domein per kalenderjaar met 10% te verhogen. Verisign lijkt alvast ook gebruik te maken van deze overeenkomst daar de prijs voor het .net-domein op 15/1/2012 met 10% stijgt.

Eind 2012 loopt de overeenkomst af die Verisign met ICANN heeft aangaande de .com-extensie. Het valt dan af te wachten of Verisign deze overeenkomst ook zonder problemen kan vernieuwen. Toen de overeenkomst voor het .net-domein eerder dit jaar zo goed als automatisch vernieuwd werd, klonken hier en daar toch enkele proteststemmen door.

Verisign krijgt van ICANN de toestemming om hun prijzen te verhogen om de werkingskosten te dekken die komen kijken bij het beheer en het beveiligen van het .com en .net domein. Of deze werkingskosten inderdaad (zo fel) gestegen zijn, valt moeilijk te achterhalen. Wel stellen we vast dat bij veel landextensies de prijzen juist in dalende lijn gaan. Bij de goedkopere landextensies zijn volumeprijzen zelfs tot bijna 50% lager dan wat Verisign voor een .com-naam vraagt.

Posted under Uncategorized

This post was written by lieve on July 15, 2011

1 Comment so far

  1. Freaky November 23, 2011 1:34 pm

    Verisign is met alles duur toch, dus dat viel te verwachten. In certificatenland zijn ze ook op afstand de duurste.

More Blog Post

Previose Post: