Release .xxx extensie

De .xxx-registry heeft het tijdsschema bekend gemaakt voor de release van het .xxx-domein. De release zal in 3 fasen verlopen namelijk een sunrise, opgesplitst in sunrise A en B die parallel zullen lopen, een landrush en ten slotte de ‘general availabilty’.

1) Sunrise
De sunrise zal lopen van 7 september 2011 tot en met 28 oktober 2011. De sunrise wordt opgesplitst in sunrise A en B. Beiden zullen parallel lopen.

a) Sunrise A: Om tijdens sunrise A een naam te kunnen registreren, dien je aan volgende voorwaarden te voldoen:

  • Je bent lid van de Sponsored Community EN
  • Je hebt een geregistreerde merknaam OF
  • Je hebt een domeinnaam onder een andere extensie waarvan de registratie voltooid was voor februari 2010

Onder de Sponsored Community worden alle personen verstaan die nu reeds een pornografische website beheren. Indien je aan deze voorwaarden voldoet, kan je je merknaam of domeinnaam onder de .xxx-extensie registreren. Indien er meerdere aanvragen zouden binnenkomen voor dezelfde naam zal de naam na de sunrise tijdens een veiling verkocht worden. Enkel personen die een geldige aanvraag indienden, kunnen deelnemen aan deze veiling.

b) Sunrise B: Volgende personen kunnen tijdens sunrise B een aanvraag indienen voor een .xxx-naam:

  • Je bent geen lid van de Sponsored Community
  • Je bent de eigenaar van een geregistreerde merknaam

Indien er zowel door een lid van de Sponsored Community als door een niet lid van de Sponsored Community een aanvraag voor dezelfde naam wordt ingediend, zal het lid van Sponsored Community voorrang krijgen. Hij/zij zal echter wel op de hoogte gebracht worden dat er ook een niet lid deze naam wenste te laten blokkeren.


2) De landrush
De landrush voor .xxx zal van start gaan op 8 november 2011 en eindigen op 25 november 2011. Tijdens deze landrush kan iedereen die lid is van de Sponsored Community, hieronder worden alle personen verstaan die nu reeds een pornografische website beheren, een aanvraag indienen om een .xxx-naam te registreren.

Indien er 2 of meerdere aanvragen ontvangen worden voor dezelfde naam dan zal deze naam tijdens een veiling na de landrush verkocht worden. Enkel de personen die een geldige aanvraag indienden voor deze naam mogen deelnemen aan deze veiling.


3) General availability
Deze zal 6 december 2011 van start gaan.
Vanaf dan kan ieder lid van de Sponsored Community een domeinnaam onder deze extensie registreren. Aanvragen zullen vanaf dan behandeld volgens het first come, first served principe.

Ook personen die geen lid zijn van de Sponsored Community kunnen een aanvraag indienen om bijvoorbeeld een persoonlijke naam, een bedrijfs- of productnaam, waarop ze tijdens surnise B geen rechten konden laten gelden, alsnog te blokkeren onder het .xxx domein.

Posted under Uncategorized

This post was written by lieve on July 14, 2011

Comments are closed.

More Blog Post