Release .com.de op komst

Op 20 juni zal de .com.de-extensie gereleased worden. Deze release zal in 4 fases verlopen: een sunrise, een landrush, een .de registrant promo fase en tot slot de ‘general availability’.

De sunrise: Deze zal starten op 20 juni 2011 en eindigen op 22 juli 2011. Om tijdens deze sunrise een naam te kunnen registreren, dien je aan volgende voorwaarden te voldoen:

  • Je dient de eigenaar te zijn van een geregistreerde merknaam of Duitse bedrijfnsaam
  • De registratie van je merk diende voltooid te zijn voor 30 juli 2010

Als je aan deze voorwaarden voldoet, kan je je merknaam of bedrijfsnaam onder het .com.de domein registreren. Verder dien je er ook rekening mee te houden dat je papierwerk zal moeten aanleveren om aan te tonen dat je wel degelijk de eigenaar bent van de merknaam of bedrijfsnaam in kwestie.

Mochten er tijdens deze periode meerdere aanvragen ingediend worden voor dezelfde naam dan zal deze naam na de sunrise tijdens een veiling verkocht worden.

De landrush: Deze zal van start gaan 25 juli en zal lopen tot en met 26 augustus. Tijdens de landrush kan iedereen die dit wenst een .com.de naam aanvragen. Indien er tijdens de landrush meerdere aanvragen gebeuren voor dezelfde naam dan zal de naam na de landrush tijdens een veiling verkocht worden.

.de registrant promo: Deze fase zal lopen van 30 augustus tot en met 26 september. Tijdens deze fase krijgen de eigenaars van een .de-naam de kans om deze domeinnaam onder de .com.de extensie te registreren.

general availability: Vanaf 26 september kan iedereen die dit wenst een .com.de-naam registreren. Vanaf nu zullen aanvragen behandeld worden via het first come, first served principe.

Posted under Uncategorized

This post was written by lieve on June 14, 2011

Comments are closed.

More Blog Post