Sunrise .asia IDN namen van start

Op 11 mei 2011 ging de sunrise voor .asia IDN-namen van start. IDN staat voor Internationalised Domain Names en duidt op domeinnamen die ook niet-Latijnse karakters bevatten. Dit is sinds 11 mei dus ook mogelijk voor .asia-namen.De sunrise voor deze extensie loopt nog tot en met 20 juli 2011. Tijdens deze sunrise kunnen houders van een geregistreerde merknaam die Chinese, Japanse of Koreaanse tekens bevat deze naam als IDN-naam registreren onder de .asia-extensie.

Tijdens deze sunrise dienen namen per 2 jaar geregistreerd te worden. Indien er meerdere aanvragen worden ingediend voor 1 naam dan zal deze naam nadien via een veiling per opbod verkocht worden aan de hoogste bieder. Enkel wie een aanvraag indiende voor deze naam kan deelnemen aan de veiling.

De sunrise zal gevolgd worden door een landrush. Deze zal lopen van 2 augustus tot en met 11 oktober.

Posted under Uncategorized

This post was written by lieve on May 12, 2011

Comments are closed.

More Blog Post