Unregistered sunrise 1 en 2 karakter .uk-namen van start

Vandaag start de tweede sunrise-periode voor 1 en de 2 karakter .uk-namen, namelijk de ‘Unregistered Rights Sunrise’.  Deze zal eindigen op 16 maart 2011.

Tijdens deze periode kunnen zowel eigenaars van een geregistreerde merknaam die de deadline van de vorige periode gemist hebben, als eigenaars van ‘other rights’ (bijvoorbeeld een bedrijfsnaam,…) een aanvraag indienen om een domeinnaam te registreren. Je dient nog wel steeds aan volgende voorwaarden te voldoen:

  • de domeinnaam die je wenst te registreren, dient exact overeen te stemmen met je geregistreerde merknaam of ‘other right’
  • je geregistreerde merknaam of ‘other right’ dient geldig te zijn in het Verenigd Koninkrijk
  • je geregistreerde merknaam of ‘other right’ diende actief te zijn voor 1 januari 2008
  • je dient voor 1 januari 2008 zaken gedaan te hebben in het Verenigd Koninkrijk met gebruik van deze geregistreerde merknaam of ‘other right’

Deze sunrise zal waarschijnlijk in april 2011 gevolgd worden door een landrush. Tijdens deze landrush kan iedereen die dit wenst een 1 of 2 karakter domeinnaam registreren die nog niet geregistreerd werd tijdens 1 van de voorgaande sunrise periodes.

Posted under Uncategorized

This post was written by lieve on February 14, 2011

Comments are closed.

More Blog Post

Previose Post: