.gr.com voor iedereen beschikbaar

Vanaf vandaag kan iedereen die dit wenst een domeinnaam registreren onder de .gr.com extensie. Er zijn geen speciale registratie-voorwaarden waaraan je dient te voldoen.

Het .gr.com domein vormt een leuk alternatief indien de naam die je wenst te registreren niet meer beschikbaar is onder de .gr-extensie. Onder het .gr.com domein zijn immers nog vele leuke namen beschikbaar. Tijdens de sunrise periode van dit domein registreerden onder andere Paypal, Yahoo en Philips reeds hun naam onder deze nieuwe extensie. Mis deze kans dus niet en voeg een .gr.com domeinnaam toe aan uw lijstje met Europese namen.

We geven ook mee dat de .gr.com extensie geen officiële Griekse extensie is. Dit domein wordt niet ondersteund door de Griekse registry. CentralNic is verantwoordelijk voor de release van dit domein en is gekend voor het aanbieden van dergelijke subdomeinen, zoals bijvoorbeeld .gb.com, .ru.com, .de.com,…

Posted under Uncategorized

This post was written by lieve on February 8, 2011

Comments are closed.

More Blog Post