Veranderingen op til bij .fr

Half januari werd er in Frankrijk een wetsvoorstel ingediend aangaande .fr-registraties. Dit voorstel wordt nu behandeld door de Senaat en een uitspraak wordt over enkele weken verwacht. Als dit voorstel goedgekeurd wordt, dan houdt dit een belangrijke verandering in voor de registraties van .fr-namen.

Het wordt vanaf dan immers mogelijk voor zowel bedrijven als particulieren om een .fr-naam te registreren zonder de vereiste ‘local presence’ in Frankrijk. Als je momenteel een .fr-domein wenst te registreren, dien je te beschikken over een Frans bedrijf of over een lokaal adres in Frankrijk. Deze vereiste zou dan verdwijnen. Let wel: deze vereiste verdwijnt enkel voor particulieren en bedrijven die een adres hebben binnen de Europese Unie. Indien dit niet zo is, blijft de ‘local presence’ vereiste van kracht.

Verwacht wordt dat de Senaat dit voorstel zal goedkeuren en dat de soepelere regels voor .fr-registraties voor inwoners van de Europese Unie ten laatste 1 juli 2011 van kracht worden.

Veel registrars bieden echter nu reeds .fr-registraties aan met local presence. Dit betekent dat, indien u zelf niet beschikt over een lokaal adres in Frankrijk of over een Frans bedrijf, dat u toch zonder problemen een .fr-naam kan registreren. De registrar biedt u dan de mogelijkheid gebruik te maken van een adres in Frankrijk dat zij voorzien.

Posted under Uncategorized

This post was written by lieve on January 31, 2011

Comments are closed.

More Blog Post