Landrush .so van start

Vandaag is dan toch de landrush voor .so-namen van start gegaan. Deze werd verscheidene malen uitgesteld, eerst wegens het succes van de sunrise, dan weer uit veiligheidsoverwegingen, maar nu gaat de landrush dan toch definitief van start. Deze landrush loopt nog tot en met 28 februari 2011.

Tijdens deze landrush kan iedereen die dit wenst een .so-naam registreren. Let wel: aanvragen zullen niet behandeld worden op basis van het first come, first served principe. Dit betekent dat alle namen waarvoor twee of meerdere geldige aanvragen worden ingediend na de landrush tijdens een veiling toegekend zullen worden aan de hoogste bieder. Uiteraard kunnen enkel de personen die een geldige aanvraag indienden voor de naam in kwestie deelnemen aan de veiling. Deze veiling zal starten op 14 maart 2011 en de registry schat dat deze zal aflopen op 1 april 2011.

Verder gaat vandaag ook de veiling van start voor sunrise-namen waar meerdere aanvragen voor binnen kwamen van start. Volgens de registry zal deze veiling binnen enkele dagen reeds afgelopen zijn aangezien er voor slechts enkele namen meerdere aanvragen werden ingediend.

Posted under Uncategorized

This post was written by lieve on January 17, 2011

Comments are closed.

More Blog Post

Next Post: