Somalische registry verlengt sunrise-periode

De Somalische registry liet zonet weten dat ze de sunrise-periode van de .so-extensie verlengen tot en met 31 december 2010. Deze periode wordt dus met 1 maand verlengd. De reden hiervoor is het grote succes dat de sunrise van het Somalische domein kent. Door de verlenging van de sunrise-periode schuiven de begindata van de andere fases op. Hieronder vindt u het nieuwe overzicht:

– Sunrise: 1 november 2010 tot en met 31 december 2010
– Landrush: 10 januari 2011 tot en met 28 februari 2011
– “General Availability”: 1 april 2011

Om een naam te kunnen registreren tijdens de sunrise dien je met volgende zaken rekening te houden en dien je aan volgende voorwaarden te voldoen:

  • Je dient te beschikken over een geregistreerde merknaam waarvan
  • de registratie voltooid was voor 01/01/2010 en
  • je zal papierwerk van deze merknaam registratie dienen aan te leveren. De .so-registry vereist immers dat dit papierwerk gevalideerd wordt door een door hen gekozen instantie (IP Clearinghouse Operator).
  • je kan enkel je geregistreerde merknaam onder het .so-domein registreren en
  • je dient je .so-naam per 3 jaar te registreren

Indien er meerdere aanvragen binnenkomen voor dezelfde naam zullen deze tijdens een veiling na de sunrise per opbod verkocht worden.

Tijdens de landrush en de “general availability” kan iedereen die dit wenst een .so-naam registreren. Als er tijdens de landrush meerdere aanvragen binnenkomen voor 1 naam, zullen deze namen eveneens tijdens een veiling na de landrush per opbod verkocht worden. Na de start van de “general availability” zullen namen geregistreerd worden op basis van het first come, first served principe. Zowel tijdens de landrush als tijdens de “general availability” zullen namen per jaar geregistreerd kunnen worden.

Posted under Uncategorized

This post was written by lieve on November 25, 2010

Comments are closed.

More Blog Post

Previose Post: