Release .sa-domein

In januari 2011 zal de Saoedisch-Arabische registry overgaan tot de release van de .sa-extensie. Deze release zal in een aantal fases verlopen. Aan elke fase worden ook bepaalde voorwaarden gekoppeld.

Sunrise: Deze zal van start gaan op 10 januari 2011 en eindigen op 7 maart 2011. Om een naam tijdens deze periode te registreren, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je dient te beschikken over een geregistreerde .com.sa domeinnaam
  • Je kan enkel de naam die je reeds onder het .com.sa domein registreerde onder .sa registreren
  • Je .com.sa domeinnaam dient geregistreerd te zijn VOOR 6 december 2010
  • Je dient een bewijs aan te leveren voor een in Saoedi-Arabië geldige merknaam. Je hebt sowieso een merknaam in Saoedi-Arabië nodig om een .com.sa-naam te kunnen registreren
  • Verder dient er ook papierwerk aangeleverd te worden om deze registratie te kunnen voltooien. Wij zullen deze documenten aanleveren. Deze dienen ondertekend en afgestempeld te worden

Landrush: De sunrise zal gevolgd worden door de landrush. Deze landrush zal van start gaan op 2 mei 2011. Tijdens deze landrush kan iedereen die dit wenst een naam registreren onder het .sa domein registreren. Je dient echter wel aan onderstaande voorwaarden te voldoen

  • Je dient te beschikken over een in Saoedi-Arabië geregistreerde merknaam. Hiervoor dien je een bewijs aan te leveren.
  • Er dient papierwerk aangeleverd te worden om deze registratie te kunnen voltooien. Wij zullen u de documenten bezorgen. Deze documenten moeten ondertekend en afgestempeld worden.

Verder dient zowel voor een aanvraag tijdens de sunrise als de landrush een lokaal bedrijf eigenaar te zijn van deze naam. Indien dat bij uw aanvraag niet het geval is, kunt u gebruik maken van onze local presence.

Posted under Uncategorized

This post was written by lieve on November 24, 2010

Comments are closed.

More Blog Post