Plannen voor .vla gaan de koelkast in

In de zomer van 2008 was er sprake dat Vlaanderen een eigen gepersonaliseerde extensie zou krijgen, namelijk .vla, maar vandaag ontvingen we via DataNews het bericht dat de plannen voor dit domein even de koelkast ingaan. Hiervoor zijn er verschillende redenen.

Om te beginnen loopt de kostprijs van een gepersonaliseerde extensie hoog op. Daarnaast blijkt er ook weinig interesse te bestaan voor .vla als domein voor Vlaanderen. Om deze interesse te meten stuurde de Vlaamse overheid vragenlijsten naar zowel mensen uit het bedrijfsleven als naar particulieren. Op deze vragenlijsten kwam amper een reactie waardoor de overheid afleidt dat het hebben van een eigen Vlaamse extensie amper leeft bij het sociale middenveld. Verder blijkt uit een aantal perceptiestudies ook dat de naam Vlaanderen internationaal niet veel teweeg brengt.

‘Daarnaast speelt er ook een communautair aspect,’ aldus een insider. ‘Met een .vla die aangestuurd wordt vanuit de overheid, zou men kunnen denken dat Vlaanderen zich alvast digitaal onafhankelijk verklaart.’

Uiteraard heeft de overheid geen monopolie in handen wat betreft een eigen extensie voor Vlaanderen. Indien de Vlaamse overheid geen voorstel wil indienen voor deze extensie kan dit steeds door iemand anders gebeuren. DataNews bericht dat er al verscheidene externe partijen te kennen hebben gegeven interesse te hebben in het opzetten en runnen van een eigen extensie voor Vlaanderen.

Als zij dit willen doen, begint de tijd echter wel te dringen. Volgend jaar in mei moeten de aanvragen ingediend worden.  Daarnaast heeft ook het Spaanse Valencia aangegeven interesse te hebben in een gepersonaliseerde extensie. Hun interesse gaat uit naar .val. Indien Valencia eerder een aanvraag indient dan Vlaanderen bestaat de kans dat .vla volledig van tafel wordt geveegd. Deze beslissing ligt dan bij ICANN (de partij die de aanvragen voor gepersonaliseerde extensies zal behandelen). Als ICANN zou besluiten dat deze beide extensies te fel op elkaar lijken en er verwarring kan ontstaan dan zal er van .vla sowieso geen sprake meer zijn, indien Valencia zijn aanvraag eerder indient.

Posted under Uncategorized

This post was written by lieve on November 10, 2010

1 Comment so far

  1. Edu Schol December 9, 2010 7:38 am

    Misschien hebben ze bij Campina of Stassano nog wel interesse voor persoonlijke sites met .vla als extensie. Ik zie meer handel in de .BV extensie van het pinguin eiland Bouvet in de zuidelijke ijszee, die al erkend is maar door de Noorse registry in de ijskast is gezet (net als .vla maar dat is juist goed, dat hoort in de frigo) maar wie weet, doe eens een poging om die te krijgen. Naar mijn idee zit daar wél handel in.

More Blog Post

Previose Post: