Nominet geeft planning release 1 en 2 karakter namen vrij

Een tijdje geleden postten we reeds een bericht dat Nominet (.uk registry) 1 en 2 karakter namen zou gaan releasen. Nu hebben ze meer informatie gegeven over deze release. De vrijgave van deze domeinnamen zal in verschillende fasen gebeuren.

Er wordt gestart met een ‘Registered Rights Sunrise’. Deze sunrise start op 1 december 2010 en zal eindigen op 17 januari 2011. Tijdens deze sunrise periode kunnen houders van een geregistreerde merknaam een aanvraag indienen om een naam te registreren. Let wel: Je dient aan alle volgende voorwaarden te voldoen:

  • de domeinnaam die je wenst te registreren, dient exact overeen te stemmen met je geregistreerde merknaam
  • je geregistreerde merknaam dient geldig te zijn in het Verenigd Koninkrijk
  • je geregistreerde merknaam diende actief te zijn voor 1 januari 2008
  • je dient voor 1 januari 2008 zaken gedaan te hebben in het Verenigd Koninkrijk met gebruik van deze geregistreerde merknaam

Enkel en alleen als je aan deze 4 voorwaarden voldoet, zal je in staat zijn een aanvraag in te dienen voor een domeinnaam tijdens deze sunrise-periode. Als er meerdere aanvragen binnenkomen voor 1 en dezelfde naam en deze aanvragen worden geldig verklaard dan zal de naam nadien tijdens een veiling per opbod verkocht worden. Enkel personen die een geldige aanvraag hebben ingediend, kunnen deelnemen aan de veiling.

Deze sunrise periode zal gevolgd worden door de ‘Unregistered Rights Sunrise’.  Deze periode zal van start zal gaan in de loop van 2011, een precieze datum is nog niet bekend. Tijdens deze periode kunnen zowel eigenaars van een geregistreerde merknaam die de deadline van de vorige periode gemist hebben, als eigenaars van ‘other rights’ (bijvoorbeeld een bedrijfsnaam,…) een aanvraag indienen om een domeinnaam te registreren. Je dient nog wel steeds aan volgende voorwaarden te voldoen:

  • de domeinnaam die je wenst te registreren, dient exact overeen te stemmen met je geregistreerde merknaam of ‘other right’
  • je geregistreerde merknaam of ‘other right’ dient geldig te zijn in het Verenigd Koninkrijk
  • je geregistreerde merknaam of ‘other right’ diende actief te zijn voor 1 januari 2008
  • je dient voor 1 januari 2008 zaken gedaan te hebben in het Verenigd Koninkrijk met gebruik van deze geregistreerde merknaam of ‘other right’

Deze beide sunrise-fasen zullen in de loop van 2011 gevolgd worden door een landrush. Tijdens deze landrush kan iedereen die dit wenst een 1 of 2 karakter domeinnaam registreren die nog niet geregistreerd werd tijdens 1 van de voorgaande sunrise periodes.

Momenteel aanvaardt bNamed.net pre-registraties voor de eerste sunrise periode.

Posted under Uncategorized

This post was written by lieve on November 3, 2010

Comments are closed.

More Blog Post