Nieuwe regels .cn namen

De Chinese registry heeft haar beleid aangaande registraties door buitenlandse firma’s aangepast. Buitenlandse firma’s wordt nu de mogelijkheid geboden om een .cn naam te registreren. Hiervoor dien je echter wel aan een aantal strenge voorwaarden te voldoen:

1) Je dient als buitenlandse firma aan tak van je bedrijf in China te hebben. De aanvraag voor een .cn naam mag alleen ingediend worden door de Chinese tak van je bedrijf.

2) Er komt papierwerk kijken bij een aanvraag voor een .cn naam. Al dit papierwerk dient binnen 3 dagen na de aanvraag bezorgd te zijn aan de Chinese registry:

  • Je registrar zal je papierwerk toesturen. Dit papierwerk dient ondertekend te worden, afgedrukt te worden op briefhoofd van de firma en dient afgestempeld te worden.
  • Je dient een uittreksel aan te leveren uit de Chinese Kamer van Koophandel
  • Je dient een kopie aan te leveren van het paspoort van de persoon die het papierwerk ondertekent. Deze persoon moet in het bezit zijn van een geldig Chinees paspoort

Als je een Chinese dochteronderneming hebt die nog niet is ingeschreven in de Chinese Kamer van Koophandel zal de Chinese registry de domeinnaam die je wenst te registreren op  de status ‘serverhold’ zetten. Eens je een uittreksel kan aanleveren en de andere documenten ook goedgekeurd zijn door de Chinese registry zal het domein de status ‘ok’ krijgen en heb de domeinnaam ook effectief geregistreerd.

Posted under Uncategorized

This post was written by lieve on February 18, 2010

Comments are closed.

More Blog Post

Next Post: