Papierwerk vereist voor .ru

De .ru registry heeft nieuwe regels opgelegd voor zowel nieuwe als reeds bestaande .ru registraties. Voor elke registratie dient met papierwerk de identiteit van de eigenaar van de domeinnaam te worden aangetoond. Wat moet er worden voorgelegd:

  • Indien de eigenaar een bedrijf is: een uittreksel uit het Ondernemingsloket of de Kamer van Koophandel
  • Indien de eigenaar een natuurlijk persoon is: een kopie van de identiteitskaart

Voor nieuwe registraties zullen deze zaken vanaf nu steeds gevraagd worden. Voor reeds bestaande registraties dient de identiteit van de eigenaar voor april 2010 te worden aangetoond.

Posted under Uncategorized

This post was written by lieve on December 3, 2009

Comments are closed.

More Blog Post