Quiet period .mx morgen van start

Morgen gaat de tweede fase in de release van de .mx extensie van start, de zogenaamde quiet period. Deze loopt van 1 augustus tot en met 31 augustus. Tijdens deze fase zal de .mx registry de aanvragen die gebeurden tijdens de grand father period verder bekijken. Ze zullen nagaan of de persoon die de aanvraag indiende ook werkelijk recht heeft op de naam en of er geen twee aanvragen voor dezelfde naam zijn binnengekomen. Na de quiet period zou dus iedereen die een aanvraag voor een .mx naam heeft ingediend tijdens de grand father period in principe moeten weten of hij/zij de naam krijgt toegewezen.

De quiet period zal gevolgd worden door de initial registration period. Deze gaat 1 september van start en loopt tot en met 31 oktober. Tijdens de quiet period bestaat er echter al wel de mogelijkheid om een .mx naam te pre-registreren, deze pre-registraties zullen dan vanaf 1 september behandeld worden door de .mx registry. Tijdens de initial registration period kan iedereen die dit wenst een .mx naam registreren en zullen de aanvragen behandeld worden via het first come, first served principe.

Er dient wel met 1 zaak rekening gehouden te worden. Tijdens de initial registration period zullen er verschillende prijzen gehanteerd worden door de .mx registry. De prijs voor een .mx naam die aangevraagd wordt op 1 september zal beduidend hoger liggen dan een aanvraag die pas op 2 september gebeurt. Dit is ook belangrijk om weten indien u uw naam reeds tijdens de quiet period wenst te pre-registreren. Al de aanvragen die gebeuren tijdens de quiet period zullen vanaf 1 september naar de registry worden doorgestuurd en vallen daardoor wel onder de hoogste prijscategorie. Na 1 september zal de prijs geleidelijk aan verlaagd worden tot en met 31 oktober 2009. U dient zichzelf dus de vraag te stellen hoe belangrijk het is dat u een bepaalde .mx naam kan registreren. Als u de pre-registratie doet tijdens de quiet period betaalt u meer maar als u wacht tot 2 september is de kans groot dat iemand anders de naam reeds geregistreerd heeft daar het first come, first served principe wordt toegepast.

Posted under Uncategorized

This post was written by lieve on July 31, 2009

Comments are closed.

More Blog Post