.pro eenvoudiger te registeren

Tot nu toe waren registraties onder .pro (en onder .law.pro en .med.pro,…) enkel mogelijk voor professionals uit specifieke bedrijfstakken en gevestigd in een beperkt aantal landen. Aanvragen vanuit België of Nederland waren sowieso niet mogelijk.

Vanaf 8 september wordt .pro echter opengesteld voor alle professionals uit eender welk land. De registrant moet wel lid zijn van een officiële instantie die door de overheid erkend is. Pre-registraties zijn nu reeds mogelijk.

De .pro-registry heeft bovendien de bedoeling om registraties rechtstreeks onder .pro te promoten ten voordele van de oude extensies .law.pro en .med.pro. Die subdomeinen blijven wel bestaan, maar worden niet meer actief gepromoot.

Posted under Uncategorized

This post was written by admin on August 28, 2008

Comments are closed.

More Blog Post